Інновація як форма розвитку сучасної економіки: матеріали міжнародної відео конференції (Орел-Чернівці, 20 грудня 2013 р.) – Чернівці: Центр співпраці з підприємствами ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2013. – 72с. (скачати)

Європейський досвід управління університетом в контексті організації партнерства з підприємствами / за ред Ю.М. Лопатинського /Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці: Місто, 2013. – 60 с. ISBN 978-617-652-068-9 (скачати)

Контрольний звіт Чернівецького національного університету за 2011-2013рр. по ТЕМПУС проекту <<Cap4Com>> про партнерство між університетом та підприємствами (скачати)

Семінар “Активізація співпраці “підприємство-університет”.Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Листопад2013 р. (скачати)

Статистика зайнятості випускників ЧНУ (скачати)

Ринок праці (скачати)

Національна рамка кваліфікацій (скачати)

Система забезпечення якості освіти (скачати)