БІЗНЕС-ІНКУБАТОР

Оновлено
2023-02-22
13:07

Про Центр

Центр співпраці з підприємствами є структурним підрозділом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Головні завдання діяльності Центру співпраці з підприємствами:

  • Сприяння удосконаленню системи освіти в Університеті шляхом набуття студентами теоретичних і практичних знань та формування навичок у сфері підприємницької діяльності;
  • Популяризації підприємницької культури серед молоді;
  • Сприяння розширенню можливостей навчальних закладів у сфері підтримки розвитку підприємництва;
  • Забезпечення додаткових можливостей щодо співробітництва Університету із підприємницьким сектором;
  • Підвищення ефективності зв’язку в системі освіта-наука-бізнес.

Для виконання своїх установчих завдань Центр співпраці з підприємствами взаємодіє з факультетами, кафедрами та структурними підрозділами Університету, з різноманітними суб’єктами господарювання, а також з іншими центрами та організаціями, що мають подібну мету і завдання, може підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки з європейськими структурами та фондами, ініціювати укладання відповідних договорів, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать чинному законодавству України та Статуту Університету.

Юридична адреса Центру співпраці з підприємствами
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 58012, м. Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2.

Керівник Центру співпраці з підприємствами
к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту економічного факультету Ткач Євген Вікторович.

Положення про «Центр співпраці з підприємствами» при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

Центр співпраці з підприємствами

Центр співпраці з підприємствами

Центр співпраці з підприємствами

Центр співпраці з підприємствами

Центр співпраці з підприємствами

Центр співпраці з підприємствами

Центр співпраці з підприємствами

Центр співпраці з підприємствами

Центр співпраці з підприємствами

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterя-€Ч$@ІwhЙw§chnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.