Звіт

по Чернівецькому національному університету імені

Юрія Федьковича по проекту ТЕМПУС Cap4Com

та про роботу «Центру співпраці з підприємствами»

(фінальний звіт, 2015 рік)

 Імпульс

Інформація про проект ТЕМПУС Cap4Com була поширена на засіданні ректорату ЧНУ, методичної ради, вченої ради економічного факультету, кафедри економіки підприємства та управління персоналом (всього – 15 доповідей).

За звітний період, зокрема проведений п’ятиденний 20-годинний семінар для викладачів та співробітників університету з видачею відповідних сертифікатів (листопад 2013 р.). Тема тренінгового семінару – «Давайте розпочинати співпрацю університет – підприємство». Семінар мав прикладну спрямованість і був проведений провідними фахівцями у сфері взаємодії між освітою і практикою від університетів ЄС. Загальна аудиторія складала понад 20 осіб, у тому числі: представники навчального відділу, відділу міжнародних зв’язків, університетського центру кар’єри, студентської профспілки, представники викладачів і співробітників ЧНУ, а також команди ТЕМПУС. Семінар отримав великий розголос в університеті та серед інших зацікавлених осіб, що визначає перспективи організації таких заходів у майбутньому.

Як результат, змінена організація навчального процесу та підходи до системи викладання значної частини навчальних предметів із акцентом на прикладну складову та практику співпраці з підприємствами.  Для прикладу, кардинально змінені навчальні програми таких дисциплін економічного факультету ЧНУ: «Організація діяльності малих підприємств», «Капітал підприємства», «Економічне управління підприємствами» та ін.

Центр співпраці з підприємствами став структурною складовою організаційної структури Університету.

Діяльність Центру співпраці з підприємствами охоплювала формування баз практик для студентів з метою удосконалення практичних навичок, впровадження теоретичних знань у виробництво, зокрема, на базі підприємств ТДВ «Трембіта», ТОВ «Розма», Віктор ЛТД, ВК «Карат», ПМК-76 та інші ( вересень-грудень 2014 року – 21 студент; квітень 2015 року – 23 студенти). Практичні заняття та семінари проводились на базі окремих підприємств: ДФ-Агро, ТОВ «Розма» (березень-квітень 2015 року, 27 студентів).

Створена, запроваджена та функціонує система забезпечення оцінювання якості освіти. Детальна інформація про Систему забезпечення якості доступна на веб-сайті Центру співпраці з підприємствами Чернівецького національного університету: http://cpe.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/07/Quality_assurance_system.pdf.

Забезпечено посилання на Національну рамку кваліфікацій, огляд ринку праці та статистику зайнятості. Ресурси та посилання доступні на веб-сайті Центру співпраці з підприємствами Чернівецького національного університету: Національна рамка кваліфікацій –http://www.cap4com.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/07/National_Qualification_Framework.pdf; Ринок праці –http://www.cap4com.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/07/Labor_market.pdf; Статистика зайнятості – http://cpe.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/07/Employment_Statistics.pdf.

 

У той же час, деякі університети можуть мати свої власні операційні особливості функціонування Центрів співпраці з підприємствами. Наприклад, Чернівецький національний університет не має асоціації випускників, так що співпраця з ними покладалася на Центр. Деякий час Центр співпраці з підприємствами виконував функції Центру кар’єри, який не був ще створений на той час.

 

Про Центр співпраці з підприємствами

Центр співпраці з підприємствами Чернівецького національного університету організував і провів міжнародну Інтернет веб-відео конференцію зі студентами та викладачами двох університетів у грудня 2013 року. Тема конференції: «Інновації як форма сучасної економіки». Кількість учасників перевищила 20 осіб з кожного боку; кількість виступаючих була 10 осіб. Детальніше щодо складу учасників: студенти і викладачі Орловської філії Російської академії народного господарства і державної служби при Президенті Російської Федерації (Орел, Росія) та Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна); команди Cap4Com ЧНУ.

У січні 2014 року було організовано збір інформації з факультетів і кафедр, а також виконано бенчмаркінг аналіз. Отримані результати дозволили визначити основні напрямки інтенсифікації співпраці з підприємствами. Результати цього аналізу представлені на сайті Центру окремо.

Центром у лютому-червні 2014 року була організована співпраця студентів ЧНУ і підприємств для проведення досліджень у рамках виконання магістерських робіт як форма подальшої діяльності пілотних партнерських проектів. Шестеро студентів виконуваної магістерські роботи на трьох підприємствах регіону за сприяння та надання інформації Центром. У 2015 році вже 8 студентів виконували магістерські дослідження за сприяння Центру, а також 2 студенти, які виконували роботи освітнього рівня бакалавр.

У листопаді 2013 року Центром також був проведений круглий стіл з представниками засобів масової інформації з метою представлення основних цілей та планів роботи Центру. Журналісти, місцеві ЗМІ отримали інформацію про створення та функціонування Центру. Подія була приурочена до офіційного відкриття Центру співпраці з підприємствами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Ці події також були висвітлені в місцевих новинах. У цілому, діяльність Центру регулярно висвітлюється на сайті та в засобах масової інформації.

Центром організовано участь студентів 4-го курсу бакалаврату (19 осіб) у «Дні Відкритих дверей» Державної фіскальної служби України у Чернівецькій області.

За допомогою Центру запланована участь студентів (19 осіб) у роботі інноваційного підприємства «Артрон» (вересень 2015 року).

Традиційна подія «Ярмарок вакансій» відбулася в Чернівецького національного університету за участю Центру співпраці з підприємствами у квітні 2014 року і квітня 2015 року. Роботодавці презентували робочі місця для майбутніх випускників, студенти змогли ознайомитись із сучасними вимогами ринку праці.

Центр партнерства з підприємствами приєднався до кампанії старт‑апів, поширюваної серед студентів Чернівецького університету.

Завершується робота Центру на двосторонній основі з однією з компаній міста Чернівці, яка планує реалізувати своє замовлення на наукові дослідження з відповідною оплатою послуг.

Пропозиції щодо можливих проектних ідей, ініціатив підприємств і працівників університету можна викласти на сайті Центру. Вони будуть обговорюватись із визначенням перспектив реалізації. Так, запущена на сайті Центру рубрика «ФОРУМ» також повинна здійснити свій внесок в цей напрям.

Перспективою є розробка Програми економічної освіти у старших класах середньої школи.

Щодо майбутнього фінансування, то Проект прикладних досліджень на замовлення малого підприємництва на тему «Вивчення ринку сільськогосподарської продукції Чернівецької області» ініціюється Лабораторією з розвитку бізнесу Центру. Проект передбачає оплату за виконану роботу.

 

Зв’язки з суспільством

Можливість висловити своє бачення і поділитися проектними ідеями з перспективами їх реалізації була організована на веб-сайті Центру (http://cpe.chnu.edu.ua). А також матеріали (новини) були опубліковані на сторінці проекту веб-сайту ЧНУ (http://www.cap4com.chnu.edu.ua).

Квартальні бюлетені для України українською та англійською мовами регулярно публікуються (http://cap4com.eu).

Протягом звітного періоду – 37  загальних публікацій, головними з них є такі:

- Брошура “Європейський досвід управління університетом в контексті організації партнерства з підприємствами”;

- Квартальні бюлетені для учасників з України українською та англійською мовами;

- Матеріали семінару «Партнерство університетів і підприємств – від належної практики до стратегії» (Чернівці, квітень 2013 року);

- Консолідовані матеріали (презентації) круглого столу «Давайте розпочинати співпрацю університет – підприємство» (Чернівці, листопад 2013 року).

Центр співпраці з підприємствами приймає участь у програмі перекваліфікації військовослужбовців, звільнених у запас (32 учасника, травень-червень 2015 року).

Центр (директор Богдан Ковалюк) приймав участь (грудень 2014 – червень 2015 року) у розробці «Стратегії розвитку Чернівецької області до 2020 року» спільно з Чернівецькою обласною державною адміністрацією та Чернівецькою обласною радою.

Центр (директор Богдан Ковалюк) приймав участь (грудень 2014 – червень 2015 року) у розробці «Програми розвитку малого підприємництва Чернівецької області на період 2015-2016» спільно з Чернівецькою обласною державною адміністрацією та Чернівецькою обласною радою.

Директор Центру Богдан Ковалюк є членом журі конкурсу «Кращий платник податків Буковини – 2015», організованого Асоціацією платників податків України (травень 2015 року).

Директор Центру Богдан Ковалюк є учасником інформаційно-аналітичної передачі місцевих ЗМІ з експертної оцінки стану земельних відносин.

Чернівецький національний університет підписав угоду про співпрацю з Чернівецькою торгово-промисловою палатою. Спільні заходи, семінари, конференції та дослідження потреб підприємств регулярно проводяться у форматі цієї співпраці. Викладачі університету читали лекції представникам підприємств тощо. Чернівецький національний університет тісно співпрацює з Федерацією роботодавців України в рамках соціального партнерства та розвитку трудового потенціалу. Здійснюється спільний перегляд освітніх стандартів вищої школи, розроблений «паспорт» професії. Чернівецький національний університет є одним з 23 вузів України, що беруть участь в цьому процесі (а також Національна металургійна академія України, м.Дніпропетровськ). Крім того, Федерація підтримує фінансово ініціативу викладачів і студентів ЧНУ. Центр співпраці з підприємствами Чернівецького національного університету бере активну участь у цих процесах.

У Чернівецькому національному університеті організовано тісний обмін досвідом з іншими проектами Темпус, пов’язаними з університетсько- підприємницькою кооперацією. Так, координатор від ЧНУ проекту ТЕМПУС Cap4Com Юрій Лопатинський виступав в якості експерта для аналізу ефективності іншого проекту ТЕМПУС «На шляху до довіри у системі забезпечення якості (TRUST)» – 516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR, заснованого на «трикутнику»: освіта – дослідження – інновації. Крім того, спільна робота в консорціумі Cap4Com дозволила розробити і впровадити інший проект ТЕМПУС, спрямований на зміну системи освіти та науково-дослідної діяльності – «Сприяння інтернаціоналізації вузів у східних країнах-сусідах» (PICASA) – 544125-TEMPUS-2013-AM-SMGR, що відповідають вимогам сучасної європейської практики.

Зовнішнє оцінювання проекту Cap4Com було здійснене представниками суспільства, які засвідчили ефективність проекту.

Наведене зумовлює гарні перспективи інтенсифікації діяльності Центру співпраці з підприємствами Чернівецького національного університету.

Основними завданнями на найближче майбутнє є такі:

• Збільшення кількості підприємств, що беруть участь у співпраці та розширенні співробітництва з ними;

• диверсифікація видів і форм співробітництва;

• інтенсифікація співпраці університету з підприємствами (з отриманням доходу університетом).