У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (ЧНУ) в рамках ТЕМПУС проекту «Cap4Com» проведене дослідження та сформований Контрольний звіт про партнерство між університетом та підприємствами за 2011-2013 рр.

Метою проведеного дослідження було порівняння в динаміці окремих параметрів співробітництва університету із зовнішніми партнерами (підприємствами). Було виявлено, що загальна кількість партнерів у ЧНУ доволі незначна. Серед основних партнерів університету сервісні компанії, банки і державні установи, а також інші освітні та наукові організації. Також ми можемо говорити про нерівномірність розподілу окремих інститутів і факультетів, а також кафедр університету за кількістю партнерських підприємств. На жаль, Чернівецький національний університет не має партнерів серед міжнародних компаній, усі підприємства та інші партнери – українські.

Важливо відзначити, що Чернівецький національний університет має велику кількість урядових партнерів, зокрема – органів місцевої влади та самоврядування. Водночас, малі та середні підприємства займають відносно невелику частку партнерів університету.

Чернівецький національний університет у даний час має центральну структуру стосовно партнерства між університетом і підприємствами. Заснований Центр співпраці з підприємствами. Залучений персонал – 7 осіб. Водночас, активність діяльності Центру перебуває на початковому етапі і значущі результати ще очікуються. Крім того, ефективна робота Лабораторії з розвитку бізнесу у складі Центру повинна бути запорука успіху у майбутньому.

Існуюча співпраця між вузами і зовнішніми партнерами в основному фокусується на проведенні наукових досліджень і розробок, а також на підвищенні кваліфікації персоналу підприємств. Встановлено вагомість такого способу взаємодії між університетами та підприємствами як проходження студентської практики.

Незважаючи на те, що університетсько-підприємницьке співробітництво в даний час привертає все більшу увагу суспільства, залишаються проблеми з працевлаштування випускників. З одного боку, підприємства серйозно стурбовані відсутністю кваліфікованого персоналу, але в той же час, значна кількість випускників залишаються незатребуваними на ринку праці.

У сучасному світі подальший розвиток вищих навчальних закладів неможливий тільки за рахунок коштів державного бюджету. З метою залучення додаткового фінансування університетів потрібно більш ефективно використовувати інтелектуальний капітал і обладнання у співпраці з підприємствами. Це дозволить не тільки поліпшити матеріально-технічну базу, але й буде сприяти підвищенню актуальності освіти відповідно до потреб суспільства та наявних технологічних тенденцій і викликів.

 

Скачати звіт